IP BOX — льготное налогообложение доходов от прав интеллектуальной собственности

В связи с поправками к Закону о подоходном налоге, налогах и сбережениях мы создали калькуляторы, чтобы вы могли проверить возможность использования выбранных концессий.

Zostaw kontakt
Niniejszy kalkulator został sporządzony z należytą starannością, jednak z konieczności pewne założenia zostały uwzględnione w skróconej i uproszczonej formie. Prezentowane wyliczenia mają charakter jedynie poglądowy, nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i nie powinno być traktowane jako źródło informacji oraz nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu oraz profesjonalnej opinii. Arena Tax sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania i decyzje oparte na wyliczeniach niniejszego kalkulatora i ich konsekwencje oraz ewentualne straty, ani nie bierze odpowiedzialności za zastosowanie się użytkownika do wyników symulacji bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady podatkowej. Zalecamy, skonsultowanie wszelkich właściwych kwestii z profesjonalnym doradcą.