IP BOX – preferential taxation of income from intellectual property rights

In connection with the amendments to the PIT, CIT and Tax Ordinance Act, we have created calculators for you to check the possibility of using selected concessions.

Zostaw kontakt
Niniejszy kalkulator został sporządzony z należytą starannością, jednak z konieczności pewne założenia zostały uwzględnione w skróconej i uproszczonej formie. Prezentowane wyliczenia mają charakter jedynie poglądowy, nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i nie powinno być traktowane jako źródło informacji oraz nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu oraz profesjonalnej opinii. Arena Tax sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania i decyzje oparte na wyliczeniach niniejszego kalkulatora i ich konsekwencje oraz ewentualne straty, ani nie bierze odpowiedzialności za zastosowanie się użytkownika do wyników symulacji bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady podatkowej. Zalecamy, skonsultowanie wszelkich właściwych kwestii z profesjonalnym doradcą.