Planujesz nową inwestycję? Można już składać wnioski o zwolnienie z podatku w związku z nową inwestycją

W dniu 4 września 2018 roku zostało opublikowane, a 5 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Jest to długo wyczekiwane rozporządzenie do ustawy wprowadzającej zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga podatkowa na nowe inwestycje jest dostępna na terytorium całej Polski a nie jak do tej pory tylko w wydzielonych specjalnych strefach ekonomicznych.

Rozporządzenie określa wzór wniosku o ubieganie się o ulgę oraz podmioty, do których należy składać wnioski.

Ulga będzie udzielana na podstawie decyzji a przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o kilka decyzji – każdą w związku z odrębną inwestycją.

Wysokość pomocy udzielonej przedsiębiorcom będzie uzależniona m.in. od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowana zostanie inwestycja, wielkości przedsiębiorcy oraz kryteriów jakościowych inwestycji.

Zwolnienie będzie udzielane na okres 10, 12 lub 15 lat.

Preferencje wynikające z ustawy o wspieraniu nowych inwestycji znajdą zastosowanie u przedsiębiorców, którzy planują zatrudniać pracowników i inwestować w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Powyższe rozwiązania sprzyjają inwestowaniu przez przedsiębiorców ale w związku z nieprecyzyjnymi zapisami dotyczącymi kryteriów jakościowych należy dochować należytej staranności w planowaniu inwestycji i dopełnieniu formalności związanych z ubieganiem się o wydanie decyzji oraz wykonywaniem uzyskanej decyzji.

Nasi eksperci oferują Państwu swoją pomoc w przygotowaniu wniosków dotyczących ubiegania się o wydanie decyzji dotyczącej ulgi na nowe inwestycje oraz przeprowadzą Państwa przez cały proces.

Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1713/1.